Ergometrene står klar - panoramaet ud til vinterbølgerne er klar - er du klar?

søndag 8.45: 45 minutters roning

søndag 10.00: rospinning til musik

mandag 9.00: rospinning til musik

tirsdag 17.00: ungdoms-træning

onsdag 17.30: rospinning til musik

torsdag 9.00: rospinning til musik

torsdag 17.00: ungdoms-træning

fredag 16.30: intervaltræning

 

Forår 2019:

Generalforsamling : lørdag 23. februar kl 15

Husrengøring: lørdag 16. marts 

Standerhejsning: lørdag 30. marts

Roskole: 4.-5. maj

Styrmandskursus: 11. maj